Minnespoststämplar från Gävle 1901-82

Industriutställning 1901

Gefle Filatelistsällskap 1932

Barnens Dag 1939

Jubileet 1946

FN 1955

Järnvägsradioamatörer 1966

Porten till Norrland 1969

Hjärtforskning 1969

SSLF 1970

Järnväg 1970

Frimärkets som bild 1972

Post över havet 1972

Sjofartsriksdagen 1972

Bygdestämma 1972

X-72 1972

Konst 1972

återinvigning av museet 1972

Kgl Hälsinge Regemente 350 år 1974

Aeroplan 1974

Lantmäteriet i Gävle 1974

Andersbergs Centrum 1976

Byggforskningen 1976

Ostkustbanan 1977

Lantmäteriet 350 år 1977

Frimärkets Dag 1978

Gefle Segel Sällskap 1980

Handikappforum 1981

Riksstämma 1981

Sim SM 1981

SJ 125 år 1981

Nordens Dag 1982

Curling VM 2004

Europacupen 2005

retur